Anmeldelser

af Stine Bjerrum Møller, ...
300,00 kr.
Udsolgt i webbutik
ANMELDT 1 GANGE
SE ANMELDELSER
SAMLET VURDERING
[5.00]

Et must read for klinikere!

af Vibe K | 04/12/2019

Denne bog udgør det første danske bidrag på feltet om bl.a. det centrale begreb ”sokratisk dialog” – det begreb, som så grundlæggende er definerende for netop samtaleteknikken i kognitiv adfærdsterapi (KAT), og som er så udfordrende at lære at mestre som udøvende kliniker. Bogen er skrevet af erfarne klinikere med akademisk baggrund. Den henvender sig til andre klinikere, primært læger og psykologer der arbejder med KAT, og som uagtet erfaringsniveau ønsker at dygtiggøre sig inden for denne metode, herunder særligt at skærpe og forbedre egen terapeutiske samtaleteknik. Denne læser vil anbefale, at bogen læses i sin helhed fra A til Z – med en samtidig anerkendelse af, at kapitlerne også kan udvælges og læses enkeltvis. Bogen er læservenligt opdelt efter og beskæftiger sig udover sokratisk dialog med følgende samtale-tekniske emner:  validering, den motiverende samtale, anvendelse af metaforer samt disses anvendelsesmuligheder i kognitiv miljøterapi og deeskalerings-teknikker i miljøet. Således fokuserer bogen primært på samtale-processen i KAT, som skal være medvirkende til at sikre kvaliteten af de specifikke behandlingselementer.

Forfatterne belyser emnerne både teoretisk og empirisk, hvoraf den teoretiske fremstilling gennemgående gives mest fylde. Som et innovativt element anvendes i størstedelen af kapitlerne to anonymiserede cases i form af transskribering af dialog fra ”real life therapy sessions”, og alle eksempler følges op af en diskussion. I kapitlet om kognitiv miljøterapi udgør casene dog en blanding af konstruerede eksempler og forfatternes egne eksempler fra patientkontakt i miljøet. Inddragelsen af casene er med til at give bogen en praksisnær og samtidig akademisk, teoretisk præcis og velfunderet tilgang til feltet.

Bogens styrke ligger i dens syntese-dannelse mellem det praksisnære og det teoretiske. Beskrivelserne af den praktiske anvendelse af teknikkerne forankres kontinuerligt i det teoretiske fundament. Gennem brugen af de gennemgående to cases hæver den niveauet for en traditionel fagbog med konstruerede dialog-eksempler ved at gøre indholdet dels mere troværdigt og dels mere vedkommende og overførbart til klinisk praksis. Bogen begrænser sig til en relativt kort dækning af den empiriske status af dens berørte emner, ligesom dens overordnede ærinde om at indføre læseren i KAT-metodens samtaleteknikker – i sagens natur – ikke kan være udtømmende. Er man udøvende kliniker inden for KAT-paradigmet og ønsker at blive grundlæggende klogere og skarpere på de centrale samtaletekniske elementer, som metoden rummer – så er denne bog et ”must read”.

Vibe Kvist, cand.psych.aut.  

Vil du anbefale til en ven?

Nej

Varen blev lagt i din kurv