Ansvarlighed

 
Arnold Busck tager ansvar

Hos Arnold Busck ser vi det som vores ansvar at levere kvalitetsprodukter indenfor bøger, papirvarer, spil mv. til kunder i hele Danmark, der besøger vores 30 butikker og vores webshop samtidig med, at vi fremmer ansvarligt forbrug, både i måden vi driver vores forretninger på og i tilgangen til vores kunder.

Hos Arnold Busck ser vi det som vores ansvar at levere kvalitetsprodukter indenfor bøger, papirvarer, spil mv. til kunder i hele Danmark, der besøger vores 30 butikker og vores webshop samtidig med, at vi fremmer ansvarligt forbrug, både i måden vi driver vores forretninger på og i tilgangen til vores kunder.

Efter i mange år at have haft det som en integreret del af kædens mission at tage ansvar for børns læring, udvidede vi ansvarlighedsbegrebet i 2017 ved at tænke bæredygtighed ind i alle vores forretningsområder i Arnold Buscks strategi for Corporate Social Responsibility (CSR) og derved have som målsætning at integrere ansvarlighed i vores drift og på den måde skabe værdi både for vores medarbejdere, vores kunder, vores leverandører og for samfundet som helhed.

Vi vil hos Arnold Busck udvikle en ansvarlig forretning og herigennem styrke relationen til kunder, personale og samarbejdspartnere.

Hos Arnold Busck har vi valgt at fokusere på de to FN verdensmål, der er mest væsentlige for vores forretning, og hvor vi som kæde kan gøre en forskel.

1. At sikre et ansvarligt forbrug i kæden

Arnold Busck ønsker med udgangspunkt i FN’s Verdensmål 12 at bidrage til omstillingen til ansvarligt forbrug og produktion samtidig med, at vi skal starte med at have fundamentet i orden, hvis vi ønsker at udvikle en ansvarlig forretning. I arbejdet med at sikre et ansvarligt forbrug i kæden har vi informeret om og italesat bæredygtighed, haft fokus på genbrug, genanvendelse og reduktion og valgt bæredygtige leverandører i det omfang, det har været muligt.

I september 2018 havde vi den første af to halvårlige NATURligvis-kampagner på kædeplan med fokus på bæredygtigt forbrug. Som et ekstra tiltag for at informere om ansvarligt forbrug fundraisede vi under kampagnen til at plante træer i de danske Folkeskove, der udover at binde CO2 også beskytter det danske grundvand og dermed sikrer os rent drikkevand. Vi fik samlet penge ind til 1.445 træer, i alt 28.900 kr. blandt vores kunder.

Arnold Buscks partnerskab med Red Barnet, som indledtes i 2017, støtter også op om ansvarligt forbrug, da et af de bærende elementer i partnerskabet er en indsamling af brugte skoletasker under Skolestart-kampagnen i august. Skoletaskerne samles ind blandt vores kunder og lokale skoler og doneres til Red Barnets genbrugsbutikker landet over, hvor de kan købes til en god pris. Pengene fra salget af skoletaskerne går til Red Barnets arbejde både i Danmark og i udlandet. Siden 2017 er der samlet knap 4.000 brugte skoletasker ind.

 

 

 

Byttebog-reolen er et initiativ hos Arnold Busck helt tilbage fra 2015, som symboliserer kædens fokus på genbrug og genanvendelse – brugte bøger indsamles, kurrateres, mærkes med en grøn byttebogsetiket og sættes på byttebog-reoler. Senest har mange af vores butikker afholdt Byttebogmarkeder i forbindelse med NATURligvis-kampagnen.

For at reducere kædens miljømæssige aftryk har vi også igangsat flere ressourcebesparende initiativer i kæden – både blandt butikkernes forbrug men også kundernes. I butikkerne har vi har bl.a. fokus på at reducere vores elforbrug og optimere vores affaldssortering.

Derudover har vi også haft et intenst fokus på plastikposer. Vi har udfaset flere varianter af plastikposen, herunder de små tynde plastikposer, og i februar 2019 begyndte vi at tage penge for vores plastikposer for at imødekomme den kommende lovgivning om forbud mod at dele gratis plastikposer ud. Endelig er de plastikposer, vi i dag sælger i butikkerne, alle produceret af genanvendt plast.

Vores kataloger og øvrige tryksager er pt. trykt så lidt miljøbelastende som muligt, da vi altid sikrer, at de er miljømærkede med Svanemærket eller EU-Blomsten, som er Danmarks officielle miljømærker.

Arnold Buscks sortiment skal være repræsentativt for, at vi tænker ansvarlighed ind i alle aspekter af vores forretning og dermed også vores valg af produkter og leverandører. Vi tænker ansvarlighed ind i alle produktgrupper og sætter en standard for valg af produkter og leverandører indenfor hver produktgruppe. De fleste forlag trykker nu bøger på FSC-mærket papir, og vores kunder er opmærksomme på papirspild.

2. At gøre en aktiv indsats for at tage ansvar for børns læring

Samtidig ønsker vi med udgangspunkt i FN’s Verdensmål 4, som omhandler god uddannelse til alle verdens børn og unge ved at sikre dem lige adgang til en grundskole og en ungdomsuddannelse af høj kvalitet, at gøre en aktiv indsats for at tage ansvar for børns læring, så vi kan være med til at sikre, at flere børn og unge får en uddannelse, kommer i arbejde og får et godt liv.

I 2017 indgik Arnold Busck et partnerskab med Red Barnet, som er funderet i vores arbejde for verdensmål 4 om at tage ansvar for læring hos udsatte børn i Danmark og har en årlig skoletaske-indsamling og en fundraising-kampagne som de to vigtigste omdrejningspunkter. Så med overbevisningen om, at en god skolestart og gode fritidsaktiviteter efter skole fremmer læringsevnen, er Red Barnet en vigtig og prioriteret samarbejdspartner, der hjælper os i arbejdet for FN’s Verdensmål 4.