Lovsamling ..., erhvervsret

(Hæftet)

FORVENTET LEVERINGSTID: 3 - 6 hverdage

Beskrivelse

Forlaget skriver: Lovsamlingen i erhvervsret indeholder de vigtigste love, konventioner og bekendtgørelser, der har indflydelse på erhvervsretten. Lovsamlingen er ajourført pr. 1. juli 2016.

Bogen er særligt henvendt til studerende på korte- og mellemlange uddannelser, der beskæftiger sig med erhvervsret, primært inden for markedsføringsøkonom-, finansøkonom-, handelsøkonom-, serviceøkonom-, administrationsøkonom- og andre korte og mellemlange videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionsbachelorhøjskoler.

Det udvalgte erhvervsretlige indhold dækker over de vigtigste love, bekendtgørelser, konventioner m.m. alfabetisk opdelt med størst relevans for erhvervsret. Bogen indledes med Aftaleloven (AFTL), og afsluttes med uddrag af ægteskabsloven (ÆL), hvor afsnittene for international købelov (CISG) og Konkurslov (KL) er pålagt størst vægt. Grundet undervisningsmæssige hensyn er flere love medtaget i uddragsform.

Indenfor erhvervsretten beskæftiger man sig med de retsregler, som er af særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed. Retsregler er direktiver, som håndhæves ved særlige myndigheder og domstole eksempelvis Sø- og Handelsretten, Arbejdsretten mv.

Indholdsoversigt
Aftalelov 
Ansættelsesbevislov 
Ansættelsesklausullov 
Arvelov 
Betalingstjenestelov (uddrag) 
Boafgiftslov 
Børneerstatningsansvarslov 
Checklov 
Danske Lov (uddrag) 
Deponeringslov 
EF-lovvalgskonvention (uddrag) 
EF-traktaten (uddrag) 
E-handelslov 
Ejendomsformidlingslov 
Energibesparelseslov 
Erhvervsdrivende virksomheder 
Erstatningsansvarslov 
Etnisk ligebehandlingslov, den almindelige 
Ferielov 
Finansiel virksomhed, lov om (uddrag) 
Finansielle rådgivere, lov om 
Forbrugeraftalelov 
Forbrugerbeskyttelseslov 
Foreningsfrihedslov 
Forsikringsaftalelov (uddrag) 
Forældelseslov 
Fragtaftalelov (uddrag) 
Funktionærlov 
Færdselslov (uddrag) 
God skik-bekendtgørelse 
Grundlov 
Gældsbrevslov 
Handelsagentlov 
Inddrivelseslov 
International købelov 
Konkurrencelov  
Konkurslov 
Kreditaftalelov    
Købelov  
Ligebehandlingslov 
Ligelønslov 
Løsørekøbslov 
Markedsføringslov 
Næringslov 
Ophavsretslov (uddrag) 
Patentlov (uddrag) 
Produktansvarslov 
Rentelov 
Retsplejelov (uddrag) 
Retsvirkningslov 
Selskabslov (uddrag) 
Tinglysningslov 
Varemærkelov 
Virksomhedsoverdragelseslov 
Værdipapirhandelslov (uddrag) 
Værgemålslov 
Ægteskabslov (uddrag) 

  • Sideantal
   425
  • Udgivelsesår
  • Udgave
   23
  • Oplag
   1
  • Forlag
   Jurist- og Økonomforbundet
  • Originalsprog
   Dansk
  • Sprog
   Dansk
  • Indbinding
   Hæftet
  • ISBN/EAN
   9788757435757 / 9788757435757