Foto: Unknown

Georg Brandes

Født 1842


Om forfatteren

Georg Morris Cohen Brandes var en dansk kritiker og litterat, som fik stor indflydelse på Skandinavisk litteratur fra 1870'erne og frem til begyndelsen af mellemkrigstiden. Han kom til verden i København og kunne læse inden han fyldte fire år. Brandes blev student i 1859 og begyndte samme år, at studere jura på Københavns Universitet.

Brandes var under indflydelse af både Heiberg og Kierkegaard, og disse personligheder blev faktisk ved med at præge hans verden og skriftlige arbejder.

Hans første vigtige bidrag til litteraturkritikken var "Æstetiske Studier" (1868) og i 1870 udgav han adskillige vigtige arbejder, fx, disputatsen "Den franske Æsthetik i vore Dage".

Han fik en doktorgrad i februar 1870 og holdt derefter sine berømte forelæsningerne "Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur". De vakte stor sensation.

I 1977 forlod han København og bosatte sig i Berlin, hvor han også deltog i det æstetiske liv i byen, men på grund af hans politiske holdninger blev det hurtigt lidt for hedt for Brandes, som rejste tilbage til København i 1838. Der skete så det, at Brandes blev mødt af en helt ny gruppe af forfattere og tænkere, der var ivrige efter at modtage ham som deres leder.

Omkring 1890 fik Brandes en stor interesse for Friedrich Nietzsche, og hans senere værker "Wolfgang Goethe" (1914), Francois de Voltaire (1916-17) Gaius Julius Cæsar (1918) plus Michaelangelo (1921) udviklede sig snart til at blive stærke biografier.

Georg Brandes er blevet kaldt for en lederskikkelse i dansk litterært liv og den dag i dag står han stadig som en af de mest indflydelsesrige inspiratorer i dansk litteraturhistorie på linje med Holberg og Grundtvig.


  • Fulde navn
   Georg Brandes
  • Født
   1842
  • Dødsdato
   1927
  • Debutbog
   Dualismen i vor nyeste Philosophie (1866)
  • Kendt for
   Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur' (1872-90)
  • Aktuelle priser