Foto: Fra Gyldendals Billedbibliotek

Karen Blixen

Født 17. 04. 1885


Om forfatteren

Karen Blixen blev født i 1885 i Rungsted ved Hørsholm. Hendes forældre var forfatter og godsejer Wilhelm Dinesen og Ingeborg Westenholz. Karen Blixens novellesamling "Syv fantastiske fortællinger" udkom i Danmark i 1934 under pseudonymet Isak Dinesen, men allerede inden var bogen blevet udgivet i England og USA med titlen ”Seven Gothic Tales.”


Karen Blixen voksede op på godset Rungstedlund. Hun var det næstældste barn ud af søskendeflok på fem børn. Som voksen vendte hun igen og igen tilbage til det modsætningsforhold der eksisterede mellem faderens og moderens familie, og de meget forskellige former for påvirkning hun havde oplevet igennem sin familie. Hun identificerede sig meget med sin far der tilhørte en konservativ, konge- og kirketro gammel herregårdsslægt med forbindelse til den danske adel. Hans familie følte ikke nogen forpligtelse til at sætte sig spor, de havde en tiltro til deres egen placering i verden. Karen Blixens mor kom fra en slægt af storborgerlige forretningsmænd og jordbesiddere. Hendes familie var kendetegnet ved en høj moral og idealer som mådehold, opofrelse og pligt.


I 1895 begik Wilhelm Dinesen selvmord, og den opdragelse og påvirkning Karen Blixen fik i barndomshjemmet ændrede sig. I familien Dinesen blev døtrene undervist hjemme, bl.a. af morens søster, Mary B. Westenholz, der blev kaldt moster Bess. Hun øvede livet igennem en stor indflydelse på Karen Blixen, og de debatterede ofte livligt i breve og samtaler, ikke mindst om kvinders rettigheder og forholdet mellem kønnene. Således kan flere af Karen Blixens essays, bl.a. "En Baaltale med 14 Aars Forsinkelse", 1953, ses som indlæg i diskussionen med mosteren.


Sammen med sine søstre blev Karen Blixen i 1898-99 sendt på en dannelsesrejse til Schweiz, i 1902 blev hun optaget på Charlotte Sodes tegneskole, og fra 1903-06 var hun elev på Kunstakademiets malerskole.


I 1907 debuterede den 22-årige Karen Blixen med en række fortællinger som blev trykt i Magasin og Tilskueren under pseudonymet Osceola. Herefter fulgte en række år med udenlandsrejser til Paris, London og Rom. 


Som 24-årig havde Karen Blixen forelsket sig i sin fætter baron Hans von Blixen-Finecke, hans familie var dog adelig, og den forskel betød alverden; de kunne ikke blive gift. I 1910, 25 år gammel og ulykkelig forelsket, besluttede Karen Blixen og hendes søster sig for at rejse til Paris i håbet om at Karen Blixen her kunne komme sig over den ulykkelige kærlighed.


Karen Blixen traf Hans von Blixen-Fineckes tvillingebror, Bror von Blixen-Finecke, og i 1914 rejste de til Afrika og giftede sig. De købte sammen en farm og gav sig til at dyrke kaffe, men de fik aldrig succes for Bror von Blixen-Finecke havde købt en grund der lå for højt til at egne sig til kaffeproduktion, og det endte med en økonomisk ruin i 1931. 


Mødet med det afrikanske landskab og folk gjorde straks et stort indtryk på Karen Blixen, og hun kastede sig med stor entusiasme ud i det nye liv. Samlivet med Bror von Blixen-Finecke blev dog ikke en succes.  Han viste sig uduelig som farmer, foretrak at gå på safari, og var sin hustru utro. Året efter deres ankomst til Kenya fik Karen Blixen konstateret syfilis hvilket påførte hende lange sygdomsperioder og efterfølgende behandlinger i Danmark over mange måneder. Trods sygdommen overtog hun ansvaret for driften af farmen, og i 1921 blev ægteparret skilt. Karen Blixen havde i 1918 mødt englænderen Denys George Finch Hatton, de indledte et forhold, og Finch Hatton boede i perioder på farmen. Ligesom Karen Blixens bror, Thomas Dinesen, opmuntrede Finch Hatton hende til at holde fast i sine litterære ambitioner. Karen Blixen havde siden sin barndom næret litterære ambitioner, men hun havde lagt dem på hylden da hun rejste til Afrika. Hun havde dog skrevet for fornøjelsens skyld, og Finch Hatton læste og kommenterede flere af de fortællinger som senere blev inkluderet i ”Syv fantastiske fortællinger”.


I 1926 fik Karen Blixen trykt endnu en tekst i tidsskriftet Magasin og Tilskueren. Det var en marionetkomedie, ”Sandhedens hævn”, om en heks der kaster en forbandelse over nogle krogæster. Heksen sværger at hver løgn krogæsterne udtaler i nattens løb, vil blive til sandhed. Krogæsternes løgne bliver deres skæbner, de har ikke haft øje for at der kunne være større kræfter på spil end den menneskelige vilje. Netop ved at kalde det en marionetkomedie, alluderer Karen Blixen til marionetdukkerne der er kendetegnet ved at de ikke selv kan kontrollere deres bevægelser, de må pænt føje den hånd der styrer deres strenge. Som dukkerne der ikke kan kontrollere deres bevægelser, kan krogæsterne heller ikke kontrollere deres livsforløb, men er underlagt andre kræfter. Forfatteren til stykket var K. B-F, og først i 1960 blev den udgivet i bogform. Stykket er flere gange blevet opført, bl.a. på Det Kgl. Teater.


Finch Hatton døde i et flystyrt i 1931, men da hørte forholdet mellem ham og Karen Blixen til fortiden. Hun kæmpede konstant for at holde farmen kørende, men i 1931 kastede hun håndklædet i ringen og vendte hjem til Rungstedlund hvor hendes mor fortsat boede. Her tog Karen Blixen de fortællinger frem som hun var begyndt på i Kenya, og i 1934 udkom ”Five Gothic Tales” i USA under pseudonymet Isak Dinesen. Bogen blev en opsigtsvækkende succes, udnævnt til Book-of-the-Month, og i løbet af få måneder var oplaget steget til 100.000 eksemplarer. Bogen blev efterfølgende udgivet i England og Sverige samme år, men da en dansk udgivelse lod vente på sig gendigtede Karen Blixen historierne på dansk, og hun gav bogen titlen "Syv fantastiske Fortællinger".


Med det fantastiske og det gotiske trækker Karen Blixen på romantikkens fortællekunst, og hun låner både temaer og teknikker fra E. T. A. Hoffmann, Heinrich von Kleist og H. C. Andersens forfatterskab. Flere af Karen Blixens fortællinger, ikke bare dem i ”Syv fantastiske fortællinger, foregår i den romantiske periode som groft sagt strækker sig fra 1770 og frem til 1848, det store europæiske revolutionsår der i Danmark ikke førte til en voldelig revolution, men som resulterede i grundloven af 1849.


I fortællingen ”Aben” leger Karen Blixen med virkelighedens grænser og sætter fornuften på prøve da en kvinde forvandles til en abe og tilbage igen. I sin fortællekunst trækker hun ofte på myten som genre fordi mennesket her er underlagt kræfter det ikke selv kan kontrollere. Mange af de romantiske forfattere, og i forlængelse af dem Karen Blixen, tematiserer fortællingens meningsgivende kraft. Livet er en serie af usammenhængende begivenheder, men kunsten kan genrejse menneskets i den forvirrende verden fordi digteren kan give mennesket et sammenhængende, om end tragisk, livsforløb.


Karen Blixens næste bog er "Den afrikanske Farm" fra 1937, og den er ofte blevet læst som selvbiografi da første sætningen lyder: “Jeg havde en farm i Afrika”. Karen Blixens hjemlige succes var ikke umiddelbar, men i løbet af Anden Verdenskrig og i årene efter voksede hendes popularitet støt.  Hendes tredje bog "Vinter-Eventyr" udkom i 1942. I 1944 udgav hun "Gengældelsens Veje" under pseudonymet Pierre Andrézel. Først mange år senere vedkendte Karen Blixen sig historien om to unge pigers oplevelser i huset hos en mystisk, fransk præst.


Herefter gik der en række år før Karen Blixen igen udgav en bog. I 1957 udkom "Sidste Fortællinger" og året efter "Skæbne-Anekdoter", der bl.a. indeholder fortællingen ”Babettes gæstebud”.


Karen Blixen var i sine sidste leveår stærkt svækket af den rygmarvstæring, hun pådrog sig i forbindelse med sin syfilis. Til sidst vejede hun kun 35 kilo. Ikke desto mindre foretog hun en rejse til USA i 1959 og i sommeren 1961 en rejse til Paris. Karen Blixen var bredt respekteret af sine samtidige forfattere som Ernest Hemingway og Truman Capote ogunder sit ophold i USA mødte hun en række prominente forfattere som Arthur Miller, E. E. Cummings og Pearl S. Buck.


Tilbage i Danmark var hun i 1960 med til at stifte Det Danske Akademi, der fortsat holder deres møder på Rungstedlund. Karen Blixen døde i sit fødehjem i 1962.


Flere af Karen Blixens fortællinger er blevet filmatiseret, heriblandt "Babettes Gæstebud" som i 1987 indbragte instruktøren Gabriel Axel en Oscar, og "Min afrikanske farm". Sidstnævnte fik den amerikanske titel "Out of Africa" og blev instrueret af Sydney Pollack med Meryl Streep og Robert Redford i hovedrollerne.


Læs mere om Karen Blixen og læs om Rungstedlund på Karen Blixen museets hjemmeside.


  • Fulde navn
   Karen Blixen
  • Født
   17. 04. 1885
  • Dødsdato
   07. 09. 1962
  • Debutbog
   Syv fantastiske fortællinger
  • Kendt for
   Bl.a. Barbettes Gæstebud og Min afrikanske farm
  • Aktuelle priser
Det bliver der sagt...


21/09-2013 - 08:29
0 kommentarer
Golden Days er over os!

Det er ved at være sidste udkald hvis man skal opleve lidt Viden to go! Jeg har stadig i morgen med, søndag den 22.9 hvor jeg vil besøge Karen Blixen Museet, Rungstedlund.

09/07-2013 - 14:23
0 kommentarer
Tom Buk-Swienty på vej med nyt!

Udkommer september 2013

12/04-2013 - 18:05
0 kommentarer
Den sønderjyske farm

Kig længe på denne blogposts overskrift. Minder den dig om noget? Så er det ikke helt ved siden af.

25/09-2012 - 15:01
0 kommentarer
Kend din klassiker

Måske er det i dag, at jeg skal tage en klassiker og gøre den til en levende erindring i mig selv, altså ikke kun kende bogen på titlen (mund til mund og anden omtale), men også kende bogen, som i

15/08-2012 - 13:31
0 kommentarer
Noveller til alle tider og steder

Novellegenren er ofte en udskældt/udskudt genre i litteraturen – i hvert fald i Danmark. Hvad der ikke har været sagt af grove ord!

24/06-2012 - 15:35
0 kommentarer
VÆRTINDEGAVEN TOP 10
1.'Klap i, hest!’ Af Katrine Engberg & Anne Mette Hancock


Interview
Varen blev lagt i din kurv