Foto: Thomas Knoop

Svend Åge Madsen

Født 2. november 1939


Om forfatteren

Svend Åge Madsen er født i Aarhus, 1939 og er en dansk forfatter og dramatiker. Han valgte den matematiske linie på Marselisborg Gymnasium og blev student i 1958. Madsen studerede også fysik, kemi og astronomi:

".. Da jeg som matematikstuderende begyndte at savne det som formler ikke kan fatte, gav jeg mig til at skrive en slags dagbog. Men da indholdet af mine dage stort set bestod af fantasterier og læsning af skønlitteratur, var det eneste jeg havde at fylde bogens sider med luftkasteller som jeg efter bedste evne formulerede i den stil og udtryksmåde som jeg traf hos de forfattere der begejstrede mig mest. Med tiden bredte nogle af disse penneprøver i dagbogen sig så meget at de begyndte at ligne små noveller.

Da jeg sivede fra matematik-studiet, snakkede en af mine medstuderende med vores matematikprofessor, som jeg satte højt og som vist også havde lidt tiltro til mig, om mit frafald. Efter sigende overvejede Svend Bundgaard lige situationen, hvorefter han skal have sagt: “Det er meget godt at Svend Åge Madsen er begyndt at skrive bøger, han havde alligevel ikke fantasi til at blive matematiker."

Svend Åge Madsen fik sit egentlige gennembrud med bogen "Sæt verden er til"(1971). Den er skrevet under indtryk af begrebet 'attituderelativismen', som konkluderer, at det moderne menneske ikke har en stabil identitet, men er summen af sine roller eller attituder. Mange af Svend Åge Madsens bøger udspringer af dette begreb. Selv har han antydet, at mennesket mindst er 34 forskellige personer, og det postulat må uddybes :

".. Det ville være fristende at skrive at eftersom jeg blir en anden ved at skrive en roman (slutningen af 30) og jeg har skrevet 33 af dem, må jeg have været 34 forskellige.

Men tallet skal nok snarere opfattes som ‘digterisk’. Jeg er én person når jeg er afslappet med min nære familie. Én når jeg – som her – fortæller om mine værker og skriveprocessen. Én når jeg morer mig sammen med vennerne. Én når jeg lidenskabeligt diskuterer med de samme. Én når jeg taler med min gamle tante. Én når jeg udfolder mig i omklædningsrummet efter tennis. – - – Indser nu at 34 ikke slår til. Jeg er mange flere.

Tallet slyngede jeg ud i et fjernsynsinterview, hvor jeg bestemt ikke var mig selv – for jeg er en femogtredivte, og ikke mig selv, når kameraerne snurrer. Og må bagefter huske at min gode matematiklærer, Filskov, fra mellemskolen (ofte) sagde: Lad os tage et tilfældigt tal, 17. – Hvor jeg åbenbart følte trang til at doble ham op."

Da den samtids-realistiske "Tugt og utugt i mellemtiden" blev udgivet i 1976 stod det meget klart, at denne bog var hans hovedværk. Fortælleren, der befinder sig i en fremtid ser tilbage på dit liv der udspillede sig i Aarhus 1970, hvor ulykkelig kærlighed, magt og hævn herskede. Romanen er en helt lille tidsmaskine.

Byen Aarhus er ofte kulisse for de fortællinger Svend Åge Madsen skaber. Til det siger han:

".. Det der optager mig og som jeg føler trang til at skrive om, er de grundlæggende menneskelige spørgsmål: Hvordan er vi overhovedet i stand til at forstå hinanden? hvad er det for noget med bevidsthed, identitet, legeme? hvad ville der ske hvis vi var i stand til at ændre vores grundlæggende valg? Og den slags – lad mig kalde dem eksistentielle spørgsmål – som man som undrende menneske stort set må stille uanset hvilket samfundssystem man lever i, uanset hvilken kulturbaggrund.

I begyndelsen af mit forfatterskab var jeg tilbøjelig til at behandle spørgsmålene der interesserede mig, meget generelt – en anden reminiscens fra min matematiske tænkning, hvor man jo helst vil have undersøgelsen til at omfatte hele det felt man prøver at forstå: ‘Lad x være alle mennesker der er i tvivl …’?

Med den konsekvens at de første bøger blev meget åbne, abstrakte. Jeg oplevede at da jeg valgte at placere mine historier i konkrete omgivelser, et bestemt kvarter i Århus og en præcist udpeget tidsperiode, fx 1960′erne, tilføjede det dem en ekstra dimension: En konkrethed, et nærvær, som både var en fordel for mig når jeg skrev, fordi det smittede af på mine ideer når jeg skrev om omgivelser og tidsepoker som jeg kendte til, men også gjorde det lettere for læseren at etablere et forhold til historien.

Derved er læseprocessen på en måde blevet endevendt, sådan at min læser nu starter et konkret sted og i en bestemt periode, hvorefter historien så at sige åbner sig imod det generelle, til: de store spørgsmål."

I firserne udgav han de science fiction-prægede bøger;"Se dagens lys" (1980), "Af sporet er du kommet" (1984) og "Lad tiden gå" (1986). Og uden betænkning kan man kalde ham Danmarks mester i de spekulative science fiction-noveller som sender læseren ud i de mest besynderlige virkeligheder.

I bøgerne "At fortælle menneskene (1998) "Mellem himmel og jord", (1990) og "Syv aldres galskab"(1994) sætter han fokus på eksistentiel og værdikritisk udforskning. Sidstnævnte bog hedder "Seven Ages Madness" hvis man oversætter titlen til engelsk. Det er blevet kraftigt antydet, at "Seven Ages Madness" skulle være et anagram for Svend Åge Madsen:

".. I “Af sporet er du kommet” – der udkom 10 år før “Syv aldres galskab” – møder hovedpersonen en fortabt forfatter uden identitet, men forfatteren har tre ord, “der er blevet hæftet på ham i tidens løb. Seven Age Madnes.” – Hvordan hænger dét nu sammen? Jo. Som ung opholdt jeg mig en periode i USA. En amerikansk onkel havde svært ved at udtale mit første navn, der nærmest blev til: Sevén. Breve og den slags fra udlandet kommer ofte til mig uden en bolle over mit midterste navn. Endelig var der en dame der i Indien fik lidt forkert fat i mit sidste navn og kaldte mig: Mr. Madnes. Så meget engelsk kan jeg da at jeg er i stand til at oversætte: Seven Age Madnes – til Syv aldres galskab. – Det er de tre ord der er blevet hæftet på mig."

Forfatteren har ofte været inspireret af teknologiens skræmmende, men også lidt  fristende muligheder, og det er kommet til udtryk i bogen; "Kvinden uden krop"(1996), og man kan vel næppe forestille sig hvordan det må være, hvis et andet individ blev en del af ens egen krop? Men det kan Madsen godt forestille sig. I bogen "Genspejlet" (1999) genser hovedpersonen sin afdøde elskede - endda i flere udgaver.

Svend Åge Madsen har også skrevet kriminalromaner under pseudonymet 'Marianne Kainsdatter'. Navnet rummer ikke kun ham selv, men også hans, nu afdøde hustru, Bendte Inger Lise Madsen. Når Svend Åge Madsen var i et skrivende samarbejde med Bendte Inger Lise Madsen, var det muligt for ham, at skrive 'som en anden', simpelthen at give slip på det udtryk, der dengang var  blevet 'hans', i andres øjne, og dermed også i Madsens.

I 2007 udgav han novellesamlingen, "Manden der opdagede at han ikke eksisterede". De 13 noveller kredser om begreberne 'skyld' og 'straf'. Romanen "Mange sære ting for" (2009) handler om den århusianske Adam d'Eden som har opdaget to spejlplaneter, der tilbagekaster levende billeder fra jorden for 2000 år siden. Men det kan godt være farligt, at tvivle på bibelens Jesusbillede, så der ruller sig det helt store drama ud i romanen, som egentlig nærmer sig en krimi, men måske mere er en spændingsroman?

Det er ofte svært at rubricere Svend Åge Madsens bøger; f.eks. kalder han selv  "Syv aldres galskab" for en globusroman, fordi han oplever det som om der er flere genrer end romaner og noveller:

"..Jeg oplever forskellen på den komplekse roman og den lineære som lige så stor som forskellen på den lineære roman og den normale novelle.

Blandt de rumlige (rummelige) romaner vil jeg bl.a. regne: Tilføjelser, Sæt verden er til, Tugt og utugt i mellemtiden, At fortælle menneskene, Syv aldres galskab. Som karakteristiske én-tematiske romaner kan jeg nævne: Tredje gang så tager vi ham, Se dagens lys, Lad tiden gå, Edens gave, Finder sted.

Men der også nogle der har et ben i hver sin lejr eller benytter sig af en opbygning der ikke er omfattet af denne opdeling.

Skal jeg karakterisere novellen i forhold til den lineære roman, blir jeg jo næsten presset til at omtale den som et punkt. Det er sandt at mange noveller har en enkelt krise, et enkelt brudpunkt, et centrum som fortællingen drejer sig om. Derved blir den meget énstonig, sprogligt koncentreret, og det gør det muligt at arbejde meget mere finmotorisk med den, end med en roman.

Skal jeg nævne nogle typiske kunne det være: Dommeren (fra Otte gange orphan), Noget går gennem byen (Maskeballet), Kvindens skaber (Mellem himmel og jord), Nærvær og Næsten (fra samlingen af samme navn), December (Manden der opdagede at han ikke eksisterede)."

I 2013 kunne Svend Åge Madsen fejre 50-års jubilæum som forfatter; det var i 1963 han debuterede med "Besøget". I den forbindelse udkom den mest Madsen'ske bog,"Pigen i cemtblanderen", man kan forestille sig; med forbrydelser, der ikke bliver begået, drab begået af en egenrådig venstre hånd, et mystisk selvmord, en dunkel familiehistorie, tider der krydses, og kroppe der byttes, og en kærlighed, der aldrig forsvinder.

"Pigen i cementblanderen er forresten en mikroman!

Foruden mikromaner, globusromaner, en-tematiske romaner, lineære romaner og korttekster, noveller etc. har Svend Åge Madsen også skrevet en række skuespil for scene og radio/tv plus børne- og ungdomsbøger hvor han udforder læserens forestillinger om sandhed, identitet og virkelighed.
 


  • Fulde navn
   Svend Åge Madsen
  • Født
   2. november 1939
  • Debutbog
   Besøget (1963)
  • Kendt for
   Sæt verden er til (1971) og Tugt og utugt i mellemtiden ( første gang udgivet 1976 - anden gang 2013)
  • Aktuelle priser
   Louisiana-prisen (1966).
   Det Danske Akademis Store Pris (1972).
   Kritikerprisen (1976).
   Søren Gyldendal Prisen (1985)
   Danske Dramatikeres Hæderspris (1987).
   Holberg-Medaillen (1990).
   Radioens Romanpris (1994).
   De Gyldne Lauerbær (2000).
   Johannes Buchholtz-prisen (2002).
   Læsernes krimipris (2003).
   Ridderkorset ad Dannebrogordenen (2010)
Det bliver der sagt...


14/08-2013 - 10:22
0 kommentarer
Louisiana Literature klar med program for 2013 - søndag er min yndlingsdag!

I dag blev Louisiana Literature program 2013 offentliggjort på facebook (og på Louisianas egen hjemmeside).

07/03-2013 - 07:38
0 kommentarer
Svend Åge Madsen, tillykke med dit 50-års forfatterjubilæum

For et par år siden fik jeg den ære, at mail-interviewe Svend Åge Madsen.

20/02-2013 - 06:38
0 kommentarer
Svend Åge Madsen med forfatterjubilæum og mikroman

Den 7.3 fejrer Svend Åge Madsen sit 50 års forfatterjubilæum.Interview