Lær for livet

Lær for livet

Cirka halvdelen af alle anbragte børn gennemfører IKKE folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Selvom anbragte børn har samme begavelse som andre børn, halter de efter i skolen. Det skyldes blandt andet mange skoleskift, skolepauser og ofte lave forventninger til deres skolegang.

Som frivillig mentor i Lær for Livet hjælper du et anbragt barn i dit nærområde med at realisere sit potentiale. Ved at støtte barnet fagligt og med alment dannende aktiviteter kan du øge barnets livsduelighed og tro på egne evner. Din hjælp kan gøre en stor forskel.

 

Læs mere om, hvor Lær for livet mangler mentorer lige nu: www.laerforlivet.dk/bliv-mentor.

 

HVAD KRÆVER DET AT BLIVE MENTOR?

Du er over 18 år
Du er en god og stabil rollemodel
Du har som minimum gennemført en ungdomsuddannelse
Du har lyst til at lære fra dig og hjælpe med lektier et par timer 2-4 gange om måneden.

Arnold Busck støtter op om Lær for Livets arbejde med at styrke anbragte børn og unges læring og livsduelighed.

HVAD ER LÆR FOR LIVET?

Lær for Livet er helhedsorienteret læringsprogram for anbragte børn og unge. Formålet er at støtte anbragte børn fagligt og personligt, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.

Børnene er mellem 9 og 13 år, når de starter deres seksårige forløb i Lær for Livet. I de seks år kommer børnene på flere lærings-camps, hvor der er fokus på faglig, personlig og social udvikling, og børnene bliver en del af et stærkt fællesskab. Mellem camps får børnene faglig støtte af en frivillig mentor 2-4 gange om måneden.

Om anbragte børn og uddannelse

I Danmark er der 11.000 anbragte børn mellem 0-17 år. I dag forlader kun 52 procent af de anbragte børn 9. klasse med et afgangsbevis i hånden. Og de, der gør, får i gennemsnit to karakterer lavere end andre. For ikke-anbragte er tallet 97 procent. Seks år efter grundskolen vil kun 20 procent af de anbragte unge have taget en ungdomsuddannelse. Det tal er 76 procent for deres ikke-anbragte kammerater.

Som frivillig mentor i Lær for Livet er du med til at gøre en stor forskel for et anbragt barn mellem 9 og 16 år i dit nærområde. Ved at støtte barnet fagligt gennem lektielæsning og alment dannende aktiviteter 2-4 gange om måneden, øges barnets chancer for at udnytte sit potentiale.